Movilift

Solutii complete de ascensoare si sisteme de ridicat

Responsabili ISCIR - RSVTI

Operatorii RSVTI identifică toate instalațiile din domeniul ISCIR ale deținătorului și permit funcționarea instalațiilor autorizate și înregistrate ISCIR. Operatorii RSVTI verifică utilizarea instalațiilor în condiții de maximă siguranță prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate.

Responsabilii RSVTI se asigură că utilizarea instalațiilor se face numai de către personalul autorizat și instruit, conform cerințelor tehnice ale echipamentelor și efectuează activitatea de supraveghere tehnică a instalațiilor.

Reviziile tehnice sunt deosebit de importante, iar respectarea intervalului de timp la care trebuie efectuate acestea este esențială: revizia tehnică curentă are loc la 14 zile, iar revizia generală la 6-24 luni, în funcție de recomandarea inspectorului CNCIR, la momentul ultimei reautorizări de funcționare.
ISCIR - RSVTI

Responsabilitate si asumare

Lasă-te în grija specialiștilor

20 %
Responsabilitate
80 %
Profesionalism
Call Now Button